O nas

Pod okriljem družbe Mernet d.o.o. uspešno delujemo že od leta 2002, na področju nepremičnin pa delujemo že vse od leta 1994. V preteklem obdobju smo si nabrali veliko izkušenj, ki so pri poslih povezanimi z nepremičninami neprecenljive, saj predstavlja nakup ali prodaja nepremičnine za veliko posameznikov zelo tvegan posel velike vrednosti, ki ga v svojem življenju opravijo le nekajkrat. Prav zaradi tega je sodelovanje z zanesljivim in kredibilnim partnerjem ključnega pomena.

V družbi Mernet d.o.o. postavljamo na prvo mesto vedno našo stranko in njeno varnost, zaradi tega sodelujemo z uveljavljenimi odvetniki in notarji, ki skrbijo za pravno varnost naših strank, ter preverjenimi finančniki in cenilci, ki skrbijo za ekonomske vidike našega poslovanja. Vsi naši nepremičninski posredniki in posrednice imajo licenco Ministrstva za okolje in prostor za opravljanje poslov posredovanja v prometu z nepremičninami, celotna družba pa ima sklenjeno zavarovanje odgovornosti pri zavarovalnici Triglav d.d. v višini 170.000,00 EUR za posamezen primer oz. 340.000,00 EUR za vse zavarovalne primere v letu.

Naša glavna dejavnost je posredovanje v prometu z nepremičninami. Sodelujemo pri prodaji ali nakupu stanovanj, hiš, poslovnih prostorov, počitniških enot in zemljišč. Prav tako posredujemo pri oddaji ali najemu stanovanj, hiš in različnih poslovnih prostorov. Specializirani smo na področju Ljubljane in njene okolice, vedno več poslov pa pokrivamo tudi na drugih področjih, še posebej slovenski obali. Naše delo se ne konča ko za naše stranke najdemo primerno nepremičnino, saj pomagamo stankam tudi pri iskanju najugodnejšega načina financiranja nakupa ter prepisa lastninske pravice in drugih pravnih vprašanjih.

 

Firma Mernet d.o.o.
Sedež Peričeva ulica 17, 1000 Ljubljana
Matična številka 1294504
Davčna številka 37494040
ID za DDV SI37494040
Številka tekočega računa 05100-8010153370 pri A Banki d.d.
Datum ustanovitve 01.06.2002
Ustanovni organ Okrožno sodišče v Ljubljani
Direktorica Maja Visenjak (univ. dipl. oec)
Številka zavarovalne police 0106790938 (Zavarovalnica Triglav d.d.)